– Ingen kontroll på Airbnb

PÅTROPPENDE LEDER: Sylvi Bakkeby er påtroppende leder for turistinformasjonen til Visit Tromsø, og har så langt ikke fått noen klager fra turister som har hatt dårlige opplevelser gjennom Airbnb. Foto: John Strandmo