Under Heimevernets militærøvelse i mars var liaisonoffiser Siri Heitmann Henriksen gravid. Dette var noe de deltakende heimevernsområdene kunne benytte for å øve seg på sanitetscaser.

Henriksen har derimot ikke hatt vanlig tjeneste under denne øvelsen. Hun er distrikslotte i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 og styremedlem i Tromsø Lotteforening. Det var dermed tydelig hva hennes rolle i øvelsen skulle være.

Håndtere «fødsel»

Norges lotteforbund er en organisasjon med hovedmål om å få kvinner med i arbeidet for totalforsvaret. Forbundet er politisk uavhengig og skal arbeide for å styrke nasjonens forsvars- og beredskapsvilje og dyktiggjøre kvinner som i freds- og krigstid kan arbeide i og for totalforsvaret.

Med sminke- og markørgruppen «lotter» lagde Henriksen sanitetscaser som ble brukt mot de som var på vaktpost.

– Områdene fikk øve på tre ulike scenarioer, der en av dem var hvordan håndtere fødsel i nærheten av en vaktpost. Den rollen var det lett for meg å spille som har magen på plass, sier Henriksen som er gravid i syvende måned.

Forberedt

Det er viktig for Heimevernet å øve seg på alle mulige scenarioer slik at folk er forberedt hvis disse skulle oppstå i virkeligheten, og være i stand til å takle situasjonen.

Fødselen skulle være en rein sanitetscase. Det var ingen «strid» som pågikk rundt kvinnen.

– I to av tre caser der jeg deltok var det en kvinne som ble banket av en mann mens hun gikk mot posten. Samtidig som kvinnen gikk mot posten var jeg i gang med fødselen, forteller Henriksen.

Heimevernet tilrettelegger

Hensikten med øvelsen var for distriktet å øve seg sammen med brigade Nord i offensive og defensive operasjoner under vinterforhold.

Siri Henriksen er mobilisert i Tromsø HV-område og skal delta i ny øvelse i slutten av mai.

– Jeg er veldig glad i Heimevernet og ønsker å delta i øvelser både som gravid og ikke. Heimevernet er like pliktig som alle andre arbeidsgivere å tilrettelegge for graviditet eller andre tilstander man måtte ha, så jeg føler ikke at graviditet har vært et hinder for meg i det hele tatt. Det er tross alt mange roller man kan fylle og man finner alltids noe som passer, sier Henriksen.

Øvelsen fant sted i områdene Bjerkvik, Evenes, Harstad, Sørreisa og Bardufoss.