Natt til 30. september satte noen fyr på hjelpesenteret til Dyrebeskyttelsen på toppen av Langnesbakken. 13 katter omkom i brannen, og saken etterforskes fortsatt av politiet.

Politiet har sendt inn tekniske bevis til undersøkelse og venter svar på dem. Ifølge Lene Fabek, fungerende seksjonsleder for etterforskning, er brannstiftersaken prioritert av Tromsø-politiet.

Eget team

– Et team med etterforskere jobber med saken for fullt, men vi har ikke noe nytt å melde, sier Fabek, som erkjenner at det foreløpige politiarbeidet ikke har gitt resultat i form av en mistenkt gjerningsperson.

– Vi går nå gjennom alt av opplysninger som er samlet inn, samt at vi jobber med å hente inn nye. Vi gjør vitneavhør og går gjennom innsendt materiale, sier Fabek.

Ber publikum om hjelp

Politiet har tidligere bedt publikum om tips som kan hjelpe til med å oppklare saken.

– Vi ønsker fortsatt å komme i kontakt med noen som har tips eller teorier i forbindelse med saken. Kanskje noen vet om noen som har gått forbi, eller om personer som har vært i nærheten. Opplysninger som kan virke ubetydelige, kan være viktige for oppklaringen av saken. Har noen hørt noe eller tenkt at politiet burde vite om noe, oppfordrer jeg dem til å kontakte oss, sier Fabek.