Kommunen inviterer til møte om Olavsvern-plan

OLAVSVERN: Olavsvern ble eid av Forsvaret fram til 2013. Da ble det kjøpt av Gunnar Wilhelmsen og en gruppe andre investorer. Olavsvern Group har startet planprosessen for utvikling av eiendommene til industriformål. Området som skal få ny vei og større bakareal ligger lenger inn i fjorden, til høyre Foto: Olavsvern Group