Fylkeshuset: – Vi vil med dette gjøre dere oppmerksom på at deler av prosjektet ligger inne på Troms fylkeskommunes eiendom. Det er ikke inngått avtaler mellom oss og Tromsø kommune om bruk av arealet.

Friluftsområde

Det skriver fylkesbyggesjef Jan Inge Hille i Troms fylkeskommune til Asplan Viak AS, med kopi til kommunen, som svar på nabovarselet de har fått i forbindelse med planene for Tromsøbadet.

– Det er lurt å spørre om lov først. Det er en del av eiendommen vi eier på Tromsøya, sier Hille.

LES OGSÅ: Kan gå til rettslige skritt for å stanse Tromsøbadet

Det fylkeskommunale tomtearealet som blir berørt ligger i området hvor adkomsten til Tromsøbadet skal ligge. I dag er dette regulert til friluftsområde og utgjør blant annet en del av lysløypa.

Diskuteres først

Fylkeskommunen eier et stort areal i det samme området, som strekker seg ned til Breivang videregående skole, der studentsamskipnaden bygger nye studentboliger ved Dramsveien og grenser i nord til universitetsområdet.

– Jeg regner med kommunen spør tomteeierne før de går videre med badelandplanene.

LES OGSÅ: Unge svømmere jubler for Tromsøbadet

Fylkesråd for plan og miljø, Gerd H. Kristiansen, registrerer også at kommunen legger opp til å bygge en adkomst over fylkeskommunens eiendom.

– Det bør de nok, forsiktig sagt, diskutere med oss først. Tromsø kommune kan selvsagt velge å trekke atkomstveien noe nærmere selve badeland-bygget for dermed å kunne anlegge vei over egen eiendom, sier Kristiansen.