Arbeiderparti-politikeren er godt fornøyd med at hun som opposisjonspolitiker fikk gjennomslag for forkjørsvei i Langnesbakken, og mener det har ført til bedre trafikksikkerhet.

Ønsket effekt

– Vi foreslo forkjørsvei i Langnesbakken for å gjøre det mer trafikksikkert, ikke mindre. Det var med klar beskjed om at vi må følge med på utviklinga, og hvis bekymringene fra dem som mente farten i bakken ville gå opp viste seg å bli virkelighet, må vi være klare til å ta grep. Til nå har forkjørsveien hatt ønsket effekt, og det har blitt mer trafikksikkert. Det gjør meg veldig glad, for det er mildt sagt ikke hver dag vi i opposisjonen får gjennomslag for våre gode forslag, sier Marta Hofsøy.

Hun er ikke enig med Rødt-politiker Jens Ingvald Olsen om at vedtaket ble gjennomført i ekspressfart, og viser til at det hun kom med forslaget for ett år siden.

Håper på rødgrønt

– Saken har på ingen måte gått for fort. Jeg foreslo det første gang i januar 2014. Så tok det nesten et år før saken kom opp i kommunestyret i oktober. I mellomtida må man jo anta at byrådet har jobba med å finne ut av de tingene som Jens Ingvald Olsen peker på. Etter at endelig vedtak ble gjort i oktober, kom skiltene endelig opp i november. Det kan ikke akkurat kalles ekspress-saksbehandling.

Hofsøy beklager i likhet med Olsen at de ikke fikk budsjettgjennomslag for fortau.

– Vi står side om side med Rødt i vårt forslag om å prioritere å bygge fortau langs nedre del av Langnesbakken. Dessverre fikk ikke forslaget flertall i budsjettmøtet, så dette må vi fortsette å kjempe for. Forhåpentligvis får vi et rødgrønt flertall fra høsten av som gjør at vi endelig kan prioritere det, sier Marta Hofsøy.