To ganger i uka står fire psykologistudenter i sitt siste studieår klare til å ta imot både vordende og nybakte foreldre på Sentrum helsestasjon for å gi råd og veiledning om en tid som kan være både vond og stressende. Det er nemlig ikke alle som opplever rosa skydekke og lykkerus når familien utvides.

– Svangerskapet og barseltida skal være en lykkelig tid, men vi vet at for noen er den ikke det. Det kan være at barnet ikke var planlagt eller at man opplever å være nedstemt i tida før og etter fødsel. Noen ganger sliter man med tanker som ikke er A4 og da kan det være godt å ha noen å snakke med som forstår situasjonen, sier avdelingsleder Linda Dale på Sentrum helsestasjon.

Mange sliter med depresjon

Rådgivningstjenesten ”Psykhjelpen for de minste” er en psykologisk rådgivningstjeneste for gravide og familier med barn opp til femten måneder, i regi av Tromsø kommune, UiT og UNN. Psykologspesialist Catharina Wang og professor ved UiT sier at så mange som 10–15 prosent av både mødre og fedre har symptomer på depresjon i forbindelse med fødsel og barseltid, og peker på at depresjon ofte utløses av stress.

– Svangerskap og barseltid innebærer enorme omstillinger, både fysisk og psykisk. I tillegg skal man ikke underkjenne at dette også er en fase som er veldig slitsom med søvnløse netter og bekymringer. Vi vet også at mange får angstsymptomer i forbindelse med det å bli foreldre, sier Wang.

Lykkeforventninger

Det er også andre ytre faktorer som kan bidra til at tiden før og etter fødsel blir en ekstra stor belastning, nemlig forventningene man selv og andre har til hva barseltiden egentlig skal være.

– Det er fortsatt tabubelagt å erkjenne for seg selv og andre at den tiden som skal være ens lykkeligste, faktisk er ganske slitsom også. Det er et enormt fokus på hvor positivt barseltiden er, men i realiteten er ikke dette så ensidig, sier Wang.

Tilbud til kvinner og menn

Også i kommunen har man sett at det er et behov for å favne om en gruppe som faller imellom to stoler i overgangen fra svangerskap til barseltid. Hovedfokuset er på samtale og rådgivning, og tilbudet gis hver mandag og torsdag på helsestasjonen.

– Det er et tilbud både til kvinner og menn, vi må ikke glemme at menn også går igjennom en prosess når de skal bli far. Det kan være mye forskjellig man sliter med, utfordringer i relasjon med partner eller annen familie, det kan være at man har et lite nettverk rundt seg eller det kan være at man er usikker på sin nye rolle eller er overdreven bekymret for barnet sitt. Vi er åpen for alle som behøver å sortere tankene sine, sier Dale.

Sykemeldt mamma

Rådgivningstilbudet ”Psykhjelpen for de minste” kan også komme med konkrete råd og informasjon om hva man kan gjøre dersom man opplever å bli veldig deprimert.

– Det er få som faktisk vet at man kan sykemelde seg og at den andre foresatte da kan ta over permisjonen. Det er ingen som forventer at en mamma som brekker beinet sitt skal ta seg av en nyfødt baby alene, og da bør man heller ikke forvente det om man sliter psykisk, sier psykologspesialist Catharina Wang.

foto
OMVELTNINGER: Tiden før og etter fødsel er en fase preget av store omveltninger for både mor og far. Et nytt lavterskeltilbud skal hjelpe de som sliter med å takle den nye tilværelsen. Illustrasjonsfoto: Robert Schlesinger / NTB scanpix
foto
Foto: HighwayStarz