Det var ikke en sur mine å spore da byråd Anne Berit Figenschau hadde tatt turen for å offisielt overgi de gode nyhetene til noen av dem som har jobbet hardest for å få lagt bredbånd til bygdene.

– Jeg tror ikke jeg har fått en så god nyhet på mange år, så dette er virkelig noe å juble for, sier leder for utviklingslaget på Sjursnes, Torgeir Olsen.

Etter lenge om langt

Det har vært en langdryg prosess, men da Post- og teletilsynet nylig kunne meddele at de har gitt tilsagn om støtte til bredbåndsbygging til en sum av 27 millioner kroner, brøt det ut full jubel fra Olsen og Tor-Ivar Nymo som er leder for utviklingslaget på Breivikeidet. Internettforbindelsen i området er nemlig ikke noe å skryte av.

– Forbindelsen er utrolig treg. Det holder så vidt til at vi får spilt kabal på PC-ene våre, sier Olsen spøkefullt.

Ringvirkninger

Nå håper de at dette skal bidra til et løft for hele området. De frykter at mange har flyttet ut fra bygdene på grunn av skilpaddelinjene.

– Jeg håper dette skal bidra til et løft for skolen på Sjursnes. De har slitt i mange år nå, og må blant annet sende ungene i buss til Ramfjorden for å delta på de nasjonale prøvene, hevder Nymo.

Politisk seier

Også Figenschau er svært fornøyd med at de nå kan begynne å bygge ut bredbåndslinje ut mot kommunegrensa.

– Dette var det første jeg ønsket å ta tak i da jeg kom inn i byrådet. Jeg har selv jobbet i Telenor, og kjenner bransjen godt. Da jeg tiltrådte i byrådet så jeg at det var et potensial der for å søke om midlene fra Post- og teletilsynet, og nå har vi fått tilslag på det. Så vi kan vel kalle det min første politiske seier, sier hun muntert.

Ulønnsomt

Ingen av de private aktørene har tidligere ønsket å bygge ut bredbåndslinje i området. De har ment at det ikke har vært lønnsomt nok.

– Telenor sa de kunne tilby utbygging kun hvis det kunne bygges ut til hundre husstander på samme linje, sier Arild Sørensen, en av næringsdriverne i området.

Spleiselag

Midlene fra Post- og teletilsynet rekker imidlertid ikke til å betale for hele ballet. Kommunen spytter selv inn ni millioner kroner, og Figenschau håper de skal få fortgang i saken. Likevel vil det nok ikke være ferdig utbygd før tidligst i 2017.

– Dette skal nå ut på anbud, slik at vi kan finne en aktør som kan ta seg av selve utbyggingen. Men det er ingen fiks ferdig prosess, sier Figenschau.

99 % dekning

Ifølge byråden så vil nesten hele Tromsø kommune ha bredbåndsdekning når

– Med dette har vi sikret bredbåndsdekning for 99 % av kommunen, og det er vi veldig stolte av, sier Figenschau.