Her deles det ut flest parkeringsbøter

ØKNING: Fagsjef i Tromsø Parkering mener økningen i antall parkeringsbøter blant annet skyldes innføringen av avgiftsparkering utenfor flere fylkeskommunale bygg i fjor høst. Alle foto: Jenny Ovlien