Prosjektet NCE Biotech North har fått 650.000 kroner fra Fylkesrådet for videreutvikling.

Bioøkonomi

Næringsklyngen består av små og mellomstore bedrifter som skal anvende regionens biologiske råvarer.

– Bioøkonomien viser vei til et godt liv uten å ødelegge for kommende generasjoner, gjennom teknologi, ressursanvendelse og kunnskap. De biologiske ressursene må i større grad anvendes i sin helhet, både som hovedprodukter og biprodukter. Det som tidligere ble omtalt som avfall skal gi verdi som nytt råstoff i nye produktsidestrømmer. Velkommen til den sirkulære tidsalderen, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk i en pressemelding.

Viktig bidrag

Fylkeskommunen har også tidligere bevilget midler til organisasjonen.

– Fremtiden er fornybar og sirkulær. Skal vi kunne leve godt av naturen, må vi bygge videre der vi er sterkest. Vår styrke er nærheten til ressursene i havet, med kunnskapsmiljø og næringsliv tilknyttet den blå bioøkonomien. Næringsklyngen Biotech North representerer et viktig bidrag for å styrke denne utviklingen i vår region, sier Ørnebakk.