Høyblokka ved Kongeparken vedtatt av kommunestyret

boligblokk: Boligprosjektet sett fra Kongeparken. Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur Foto: AT Plan og Arkitektur