Tromsø kommunestyre var det første i landet som innførte røykfrie soner, i blant annet restauranter, offentlige bygg og forretningslokaler. Det fikk hotell- og restaurantbransjen i Tromsø til å steile.

Bybildet: Debuthøst for Tromsøs sønner.

Høyst upassende

I en nyhetsartikkel fra «Tromsø» oktober 1982, går en hotelldirektør i Tromsø hardt ut mot vedtaket. Han beskriver det som «et unødvendig regelverk som krever enorme investeringer».

- Hva med publikum? Er de blitt spurt om de ønsker å skille lag med resten av et middagsselskap når maten er fortært, for at de respektive røykerne og ikke-røykere skal til hver sin sone? Det er ikke forbudt å røyke i Norge, og det foresvever meg at publikum selv vil neglisjere det nye regelverket, ja tilmed kanskje latterliggjøre det, slår han fast i intervjuet.

Bybildet: Omkom i ballongferd.

Må være barnepiker

En representant fra restaurantbransjen gikk også hardt ut mot det han betegner som restriksjoner som betinger store økonomiske investeringer.

– Se på alkoholloven for eksempel. Den tvinger oss til å fungere som barnepiker og sosialarbeidere. Det er på høy tid at nye regelverk vurderes nøye før de blir vedtatt av et halvsovende kommunestyre, tordner han i avisens spalter.

Bybildet: Tromsøs første sushirestaurant.

Får ikke røyke ute

Det er Tobakksskadeloven som har en bestemmelse som populært kalles røykeloven. Denne kom i 1988 og slår fast hvor det er forbudt å røyke. Siden den gang har det kommet flere begrensninger for hva røykerne kan tillate seg. I fjor ble det forbudt å opprette egne røykerom, med enkelte unntak, og det ble bestemt at alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner skal være røykfrie. Det får være opp til fantasien å gjette hva intervjuobjektene fra 1972 ville sagt om de nye utendørsbestemmelsene i røykeloven.

Bybildet: Da Tromsø by fikk lokal-TV.

Det ble for øvrig også rabalder da Høgskolen i Tromsøs eneste røykerom stengte i 2002. I 2003 kunne «Tromsø» også melde at Compagniet ble den første nattklubben i Europa som holdt lokalene sine røykfrie.