Bompengesaken har så langt blitt politisk behandlet ikke mindre enn 41 ganger, i byråd, kommunestyre, komiteer og formannskap siden første behandling vinteren 2014.

– Gambler ikke med Tromsøs framtid

I dag skal bompengesaken ha endelig behandling i kommunestyret, før kommunen skal i forhandlinger med staten om en byvekstavtale, som vil kunne føre til omfattende statlig finansiering av samferdselsprosjekt i Tromsø.

– Det viktigste er å løse samferdselsutfordringer, trasé er underordnet. Derfor synes jeg det er dumt at Høyre har trukket seg. Kanskje risikerer vi ingen løsning for Kvaløya, og køene vil fortsette. Kanskje blir det som Ramfjorden. Her må man lære av egne feil, sier Aps Brage Larsen Sollund i debatten.

– Vi vil forsettet å jobbe for en byvekstavtale. Vi gambler ikke med Tromsøs fremtid, vi vil løse problemene vi står ovenfor, sier Sollund.

30 års innkreving

Politikerne skal i møtet ta stilling til tre momenter i saken. Kommunestyret skal godkjente bompengeutredninga utarbeidet av Statens vegvesen. De skal også vedta prising på bompengene, eller finansieringsgrunnlag. Det er foreslått at bompengene skal koste 30 kroner i rushtid, og 10 kroner utenom rushtid. Innkrevingen vedtas da for 20 år.

Det siste kommunestyret skal vedta er portefølje for hvilke prosjekt som skal legges til grunn som forhandlingsgrunnlag med staten. Det er her stridens kjerne ligger i kommunestyret, hvor flertallet vil ha en kvaløyforbindelse via Selnes, mens Høyre og KrF vil ha en kvaløyforbindelse via Håkøya.

Frp ønsker ikke noe bompenger i det hele og store.

Høyre får kritikk av Venstre

Erlend Svardal Bøe (H) fortalte på talerstolen for at Høyre ikke lenger vil kunne delta i forliket, så lenge Håkøy-alternativet ikke får gjennomslag.

– Høyre ønsker å være med på å realisere store samferdselsløft for kommunen vår, selv om vi ikke kan være enig i alt som vedtas i denne saken her i dag og helheten i det endelig forslaget som med all sannsynlighet går gjennom. Vi vil ikke bryte valgløftet vi ga til velgerne om at vi ville gå for Håkøya, sier Bøe.

Jonas Stein (V) kritiserte Høyre for å trekke seg, og foreslå et alternativ uten økonomisk inndekning.

– Håkøyforbindelsen vil gi en økt investeringskostnad på nesten tre milliarder kroner. Det er en betydelig økt kostnad, uten at de har økt inndekningen. Hvorfor er ikke Høyre ærlig på hvem som skal ta de ekstra kostnadene, spør Stein.