De siste ukene har byrådet byttet ut styreledervervet i en rekke kommunale selskap, og gitt vervet til folk med Ap-bakgrunn. Neste uke skal Tromsø parkering avholde generalforsamling, hvor Peter Reinholdtsen er styreleder. Han var høyrepolitiker i det forrige byrådet, og vet ikke om han får fortsette.

Ingen signaler

– Hvilke signaler har du fått fra Kristin Røymo om din fremtid i Tromsø parkering?

– De siste signalene jeg fikk, fikk jeg på et eiermøte for to uker siden. Der var byrådslederen, finansbyråden, direktøren i Tromsø parkering, et styremedlem og meg selv til stede. Vi spurte om signaler for tiden fremover, og svaret var at de ba oss jobbe iherdig for å få gjennomført utvidingen av fjellanlegget, som vil gi tusen nye parkeringsplasser. De hadde også ønsker om å ta ut et utbytte.

– Fikk du noen signaler om du fikk fornyet tilliten som styreleder?

– De signalene jeg fikk er de jeg nå nevnte. Røymo ba meg fortsette å intensivere arbeidet.

Reinholdtsen uttrykker likevel et ønske om å fortsette i posisjonen.

Den siste mohikaner

– Jeg tenker jeg ble nok satt inn i rollen som styreleder delvis på grunn av politiske årsaker, men først og fremst på grunn av andre erfaringer jeg har som er nyttig for selskapet. Jeg ønsker ikke å bidra til noe politisk spill eller konflikt, men å fortsette for å få i havn prosjektene vi har startet på. Jeg har imidlertid full forståelse for at eier styrer som de vil. Uansett håper jeg å bli informert om hva de bestemmer seg for før generalforsamlingen. Jeg ser jo at flere med borgelig bakgrunn byttes ut, og sånn sett er jeg jo den siste mohikaner, sier Reinholdtsen.

Ordknapp byrådsleder

Byrådsleder Kristin Røymo vil ikke si mye om saken til iTromsø.

– Vi må se på sammensetningen i styret, og vi må sørge for å ha rett kompetanse inn. Tromsø kommune er politisk ledet, og det er naturlig det gjenspeiler seg i styrene i de kommunale selskapene. Derfor har vi både posisjon- og opposisjonspolitiker i styrene.

– Men så langt har dere byttet ut styrelederne som tilhører opposisjonen. Har dere planer om å bytte ut styrelederen i Tromsø parkering, som har fortid som høyrepolitiker?

– Jeg håndterer eierskapet internt, og ikke gjennom media, sier Røymo.

– Men Reinholdtsen har ikke hørt noe fra deg enda, og det er generalforsamling allerede i neste uke. Skal du informere om beslutningen to timer før, som med styrelederen i Tromsprodukt?

– Du får ikke mer informasjon om dette nå, men beslutningene offentliggjøres på generalforsamlingen etter regnskapet er lagt fram, sier Røymo.

foto
ORDKNAPP: Kristin Røymo vil ikk si mye om saken før generalforsamlingen. Foto: Ronald Johansen / iTromsø