Den 50 år gamle mannen er i Hålogaland lagmannsrett kjent skyldig i drapene på Hermod Magne Steinsund (48) og Stein Håvard Larsen (45).

50-åringen har hele tiden nektet straffskyld.

Ifølge NTB svarte juryen "ja" på alle de tre spørsmålene som ble stilt av retten. Liket av Stein Håvard Larsen har aldri blitt funnet, men juryen er altså enig med påtalemyndigheten om at Larsen ble skutt og drept av 50-åringen. Juryen svarte også ja på spørsmålet om drapet på Larsen var utført med overlegg.

Ankesaken fortsetter onsdag med prosedyrer og straffeutmåling.

Skutt og drept

Hermod Magne Steinsund (48) ble funnet skutt og drept i sin bolig på Kvaløysletta 23. september 2014. Det var under etterforskningen av dette drapet at Stein Håvard Larsen (45) ble meldt savnet. Siste sikre observasjon av Larsen var 6. september på et apotek på Kvaløysletta. Han ble formelt ettersøkt 3. oktober 2014. Kripos ble igjen tilkalt til Tromsø for å bistå i saken.

Les alt om Kvaløya-drapene!

Fant blod

Da saken gikk for tingretten i februar, kom det blant annet fram at det ble funnet over 100 blodflekker i den tiltaltes stue, hvorav flere av blodflekkene har identisk DNA-profil som antatt drepte Stein Håvard Larsen. Larsens blod ble også funnet på den tiltalte mannens bad. I tiltaltes leilighet gjorde politiet også funn av klærne de mener den antatt drepte Stein Håvard Larsen hadde på seg da han ble drept.

Gjennomførte søk

Tross omfattende søk over flere perioder, er det aldri funnet noe lik av Stein Håvard Larsen. Politiet gjennomførte søk sist i februar i år, etter at et vitne hevdet for retten at hun visste hvor Larsen lå nedgravd og at den tiltalte ikke var den skyldige. Politiet gravde da i fjæra på Kvaløysletta, men uten funn. Politiet har opplyst at de ikke setter lit til vitnets forklaring.

50-åringen ble i tingretten dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid.

iTromsø oppdaterer saken!