Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som Troms elbilforening har sendt ut til alle politiske partier som stiller lister til kommunestyret og fylkestinget. De ti spørsmålene i undersøkelsen dreier seg både om miljø og villigheten til å satse mer på elbiler i fylket.

– Vi er overrasket over at så mange har svart, og at de nærmest er enstemmig positive til å legge bedre til rette for elbiler, sier leder i Troms elbilforening, Niclas Ole Brannfjell.

Spesielt overrasker dem at politikerne ennå ikke har satt inn det siste støtet for å realisere det hele.

– Hvis faktum er at så mange politikere er positive til dette, hvorfor har vi ikke kommet lenger enn det vi har gjort i dag, spør Brannfjell.

25 ladestasjoner

I dag finnes det 25 ladestasjoner i kommunen, inkludert blant annet hurtigladestasjonen på Statoil Breivika, to ladepunkter på Jekta og to stykker på Nerstranda senter, men de aller færreste av dem er kommunalt drevne.

– Både Rødt, SV, MDG og SP kommer best ut i undersøkelsen, sier sekretær i Troms elbilforening, Elisabeth Bryn.

Kommunepartiene er blant annet enige om å iverksette lokale tiltak for å redusere klimagassutslipp, å opprette fordeler for elbiler som et virkemiddel for å forbedre luftkvaliteten, i tillegg til å gi innbyggerne tilgang til grønn informasjon om ladestrategi for å gjøre kjøpet av elbiler mer attraktivt.

– Blant kommunepartiene er Tromsø Frp minst frempå. På den andre siden stiller Troms Frp seg mer positive, sier Brannfjell.

Det mener sekretæren i Troms elbilforening, Elisabeth Bryn, kan være fordi fylkespartiene er mer bevisste på samferdsel.

Fylket mest positive

På fylkesnivå er partiene enda mer positive. På seks av til sammen ni spørsmål har alle fylkespartiene samstemt ja. Mens på kommunenivå har samtlige partier, unntatt Frp, svart ja på åtte av de ni spørsmålene.

– Selv om flere av kommunepartiene svarer nei på spørsmålene, er det allikevel svært positivt at vi har fått hundre prosent svardeltagelse blant alle partiene, sier Bryn.

Sparer mye

I 2009 vedtok kommunen å etablere 100 ladestasjoner i Tromsø, men innen høsten 2014 hadde det bare kommet opp en og én halv ladestasjon i klasse 2, som er EU-standard.

– Selv om vi har kommet lenger i dag er det fortsatt en lang vei å gå. Nå som alle er enige blir det spennende å følge med på hvordan de samarbeider om gjennomføringen. Det blir faktisk en god mulighet for partiene å vise at de evner å gjennomføre ting de er enige om, sier Brannfjell.

Bryn peker på andre kommuner og de vesentlige sparingene som dem har gjort ved å kjøpe inn elbiler.

– Man sparer flere titusen kroner per bil per år i driftsutgifter med elbil. Hadde kommunen gått over til bare å ha elbiler i bilparken sin, hadde de ikke bare spart miljøet, men også mye penger, legger hun til.

foto
Mest POSITIVE: I undersøkelsen kom både Rødt, SV, MDG og SP best ut. Mens Tromsø Frp er minst frempå, er Troms Frp på den andre siden av skalaen, mest positive. Foto: Katharina Mila Hesby