– Nå har det jo bare gått ei uke, så Troms fylkestrafikk tar imot tilbakemeldinger på ting som måtte være aktuelle å rette på, men tilbakemeldingene har generelt vært veldig positive, sier Ivar B. Prestbakmo fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms.

Noen innkjøringsproblemer

Da sanntidssystemet ble lansert, uttalte Prestbakmo at det var en stor dag for alle som reiser kollektivt, i og med at de nå kan vite eksakt når bussene er på holdeplassen.

– I all hovedsak har det fungert som det skal. Det har vært noen innkjøringsproblemer og litt uoversiktlig i starten, men vi føler at systemet allerede har blitt bedre.

Sanntid betyr at rutetiden er justert dersom det er forsinkelser. Passeringstider med hvit skrift er rutetid etter rutetabellen. Passeringstider med gul skrift er den reelle tiden for når bussen kommer.

– Troms fylkestrafikk har lagt ut steg for steg-videoer på sine hjemmesider, der det forklares hva sanntidssystemet er og hvordan man tar det i bruk, påpeker fylkesråden.

Videreutvikling

I Tromsø har i dag 77 av de totalt 95 sentrumsbussene systemet. Regionbussrutene i Troms kan også være aktuelle for sanntidssystemet.

– Flere sanntidsskjermer er under oppsetting og det jobbes med utbygging av infoskjermer på de viktigste holdeplassene, understreker Prestbakmo.

Sanntidsskjermer er å finne på enkelte bussholdeplasser. Ellers kan man sjekke om bussen er i rute på nettstedet til Troms fylkestrafikk og i appen «Troms Reise».

foto
Gode tilbakemeldinger: Sanntidssystemet som ble lansert for en uke siden fungerer som det skal, og tilbakemeldingene har generelt vært veldig positive, sier Ivar Prestbakmo.