Her har de flyttet på parkeringsplassene

FLYTTET: To av handikapplassene utenfor Austad-bygget (til høyre) flyttes nå til Killengreens gate (til venstre). Foto: Carina Hansen