Tirsdag 20. september ble barne- og ungdomsboken «Søppelplasten i havet» lansert på Framsenteret. Det er forsker Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstituttet og forfatter Kirsti Blom som står bak boken om plasten som utgjør et stadig økende miljøproblem. De tror boken vil gi leserne en aha-opplevelse.

– Jeg tror folk kommer til å bli overrasket over hvor omfattende plastproblemet i havet faktisk er og hvor store konsekvensene er, sier Gabrielsen.

Stort behov

foto
STOR OPPMERKSOMHET: Kirsti Blom og Geir Wing Gabrielsen tror boken vil engasjere mange. «Søppelplasten i havet» har allerede et opplag på 5.000 og skal oversettes til engelsk. Den skal også presenteres på bokmesser i Gøteborg og Frankfurt de neste ukene. Her under signering av boken etter lanseringen på Framsenteret 20. september.

– Det er stort behov for dette. Barn er veldig opptatt av naturen og det som er rundt dem. De er opptatt av å bevare og er enkle å motivere, sier hun og legger til:

– Grunnen til at vi lager barnebok om dette er fordi det er barna som arver plastproblemet. Det har vært tømt søppel i havet i ganske kort tid, i om lag 60–70 år, men så blir det et raskt voksende problem fordi det tar så lang tid å bryte ned.

Pines til døde

foto
PRESENTASJON: Geir Wing Gabrielsen fortalte om boken da den ble lansert på Framsenteret tirsdag. – Jeg tror det er blitt mer bevisstgjøring rundt plastproblemet. Folk er mer oppmerksomme på det nå enn de var for ti år siden. Før var det slik at man bare kastet ting på havet. Det var en tradisjon i Nord-Norge at man bare gikk i fjæra og tenkte at havet er stort og kan ta unna alt søppelet.

– Det er millioner av dyr som dør av plastforurensning. En ting er at de går seg fast i det og ikke kommer seg løs, men en annen ting er at de spiser det. Slik som havhesten. Da fylles magen opp med plast og de klarer ikke å få i seg nok næring. Dermed dør de av sult.

I boken er havhesten gjennomgangskarakteren i fortellingen, som spiser i havoverflaten og får dermed i seg plast, eller setter seg fast og pines til de til slutt dør.

– Det er et stadig større problem. Vi kaster altfor mye i havet. 15 prosent av søppelplasten i havet flyter på havoverflaten, 15 prosent ligger langs strendene, mens det faktisk er så mye som 70 prosent som ligger på havbunnen.

Havner på matfatet

Det skaper store problemer også for dyrene som lever på havbunnen, forteller forskeren.

– Søppelet og plasten har ikke bare konsekvenser for dyrene som lever på havoverflaten, slik som sjøfuglene, men også for dyrene som er lenger ned i vannsøylen og på bunnen. Det har konsekvenser for hele næringskjeden i havet, sier Gabrielsen.

Et at de aller største problemene er at plasten brytes ned til bitte små biter som vi ikke ser, men som er i næringskjeden. Plasten forsvinner ikke, men de små bitene plukkes opp av dyrene og til slutt ender det på matfatet vårt, forklarer han.

– 3–5 prosent av torsken langs kysten av Norge har plast i magen og i Bergen hadde 27 prosent av torsken i havbassenget plast i seg.

– Plast har også miljøgifter i seg når den produseres og den trekker også til seg gifter fra miljøet som gjør at når dyr, fugl og fisk spiser dette så får de i seg alle disse miljøgiftene, sier Gabrielsen.

Skal ikke skremmes

«Søppelplasten i havet» er den åttende boken i en serie med polare bøker som er gitt ut av forlaget Cappelen Damm. Boken har derimot fått et annet format og utseende for å signalisere at dette er et viktig tema, ifølge Blom og Gabrielsen, som tidligere har samarbeidet om en bok om sjøfuglen i Arktis i den samme serien.

– Barn må få vite om disse alvorlige problemene, men det må fortelles på en måte som gir mot til å ta tak i det, og som ikke skaper skyld og skrekk, utdyper Blom.

– Ungene er utrolig engasjerte. Det er et håp om at hvis man bruker mindre plast og får ryddet opp så kan man kanskje få bukt på problemet. Plastproduksjonen er en av de mest voksende industriene i verden, og omtrent 8–10 prosent havner i sjøen. Bare 14 prosent blir resirkulert på verdensbasis, legger Gabrielsen til.

Nylanseringen «Søppelplast i havet» har per nå et opplag på 5.000 og er allerede kjøpt opp av biblioteker over hele landet. De norske skolene følger også etter og Gabrielsen har fått tilbakemeldinger fra lærere som setter stor pris på den nye barneboken. «Søppelplasten i havet» er også innmeldt til Brage-prisen og skal oversettes til engelsk.