"Tromsø KrF har i forhandlinger i siste døgn presentert et kompromiss for å sikre bredest mulig forlik om innføring av bompengeordning. Dette har vi ikke lyktes med og styret er av den oppfatning av Tromsø KrF trekker seg fra bompengeforliket."

Det opplyser Tromsø Kristelig Folkeparti, ved gruppeleder Helga Marie Bjerke, i en pressemelding tirsdag kveld.

Nyheten kommer bare timer etter at Høyre offentliggjorde at de trekker seg fra bompengeavtalen.

Hun lister opp følgende årsaker til at partiet ser seg nødt til å trekke seg fra avtalen:

  • KrF vil prioritere kollektivtiltak på Kvaløya i første periode

  • Partiet ønsker ikke den vedtatte traséen for ny Kvaløyforbindelse mellom Langnes-Selnes som en del av byvekstavtalen. De mener denne forbindelsen på ingen måte er den beste og mest fremtidsrettede.

  • KrF ønsker 20 års innkrevingstid, for å unngå økte takster på et senere tidspunkt.

  • De vil  prioriterer ned noen tiltak for syklende og gående.

  • Partiet ønsker at el-biler skal betale full bomtakst.

"For å sikre en ny forbindelse til Kvaløya, vil vi arbeide for en trasé via Håkøya gjennom konseptvalgutredningen om innfartsveier til Tromsø som kommer i løpet av ett år. Tromsø KrF mener at det er mer realistisk å realisere denne forbindelsen som en del av kystriksveien Finnsnes Tromsø", opplyser de om i pressemeldingen.