I et intervju med avisa Nordlys forteller han at han ikke vil fornye medlemskapet sitt i partiet.

– Jeg har vært sentral i fylkes-, riks- og lokalpolitikken i mange år, og nå ønsker jeg å holde en avstand til politikk. De som fortsatt ønsker å drive med det, skal få gjøre det uten min påvirkning og tilstedeværelse. Jeg har sett andre bli «syvende far i huset», og den posisjonen ønsker ikke jeg meg, sier han til avisa.

Det er uvanlig at Stortingspolitikere melder seg ut av politiske parti etter de går ut av Stortinget. Å bli stortingsrepresentant regnes kanskje som den fremste tilliten man kan få i et politisk parti. Ingen av de andre Stortingspolitikerne som gikk ut i 2017, Tove Karoline Knutsen (Ap) og Elisabeth Aspaker (H), har meldt seg ut av partiene de representerer.

Ferie fremfor valgkamp

Korsberg var den eneste avtroppende stortingsrepresentanten som ikke deltok i valgkampen, men dro heller på ferie, slik iTromsø har skrevet om tidligere.

I intervjuet med Nordlys avviser han at det er noe ondt blod mellom han og partiledelsen, etter det tidligere har vært en bitter strid mellom blant annet Korsberg og Frp-nestleder Per Sandberg.

Korsberg er ennå arbeidsledig etter at han gikk av etter valget. Han får etterlønn fra Stortinget fra 1. januar 2018, og har krav på etterlønn ett år etter fratredelsen, eller fram til han finner seg annet arbeid. Ambisjonene om ny jobb er også en av grunnene han oppgir for å ta avstand fra Fremskrittspartiet.

– Hvis jeg går til en jobb der jeg jobber med politiske prosesser, opp mot politikere, så er det en fordel å være politisk nøytral. Det er en ryddig måte å opptre på, sier han til avisa Nordlys.

Vil ikke utdype

Korsberg ønsker ikke å utdype til iTromsø hvorfor han har gått ut av Frp.

– Hvorfor melder du deg ut av Frp?

– Jeg melder meg ikke ut av Frp, jeg har bare ikke fornyet medlemskapet.

– Er ikke det i praksis det samme?

– Jeg tror du skjønner forskjellen på å melde seg ut og å ikke fornye medlemskapet. Utover det viser jeg til intervjuet i Nordlys, så ønsker jeg deg en fin dag videre, sier Korsberg.