Tromsøundersøkelsen er en av to større nasjonale folkehelseundersøkelser. I regjeringens statsbudsjettforslag er Tromsøundersøkelsen tildelt tre millioner kroner årlig – 2,5 millioner mindre enn hva de trenger for å opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Arbeiderpartiet

Nylig presenterte KrF sitt alternative budsjett hvor det kom fram at de hadde lagt inn 2,5 millioner til Tromsøundersøkelsen. Nå får de drahjelp fra opposisjonen og Arbeiderpartiet.

– Vi har i vårt budsjett prioritert Tromsøundersøkelsen, slik at de får de midlene de har søkt på, på linje med HUNT-undersøkelsen i Nord-Trøndelag. Dette er de eneste undersøkelsene i Norge som har den breie folkehelsetilnærminga. De er unike og komplimenterer hverandre. Det er også viktig for meg som er nordfra å prioritere Tromsøundersøkelsen, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap).

Hun har troen på at undersøkelsen kan bli fullfinansiert i det endelige statsbudsjettet.

– Det er ikke de store penger på helsebudsjettet, men det betyr mye for Tromsøundersøkelsen. Ap har et fokus på folkehelse, både tiltak og forskning, som viser hvordan tilstanden er.

– Det ville forbause meg veldig om de ikke finner plass i det store budsjettet. Jeg er ganske trygg på at vi sammen med KrF skal klare å få regjeringspartiene med på å fullfinansiere undersøkelsen, sier Knutsen.

– Veldig hyggelig

Leder for Tromsøundersøkelsen, Heidi Johansen, sa i forrige uke til iTromsø da det ble kjent at flere partier kjemper for å få de inn på fast plass på statsbudsjettet:

– Det er veldig hyggelig for oss. For første gang er vi fast inne på statsbud med tre millioner kroner årlig, og det er vi er glad for. Samtidig er vi litt skuffet, for vi søkte om 5,5 million årlig, som er like mye som helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag får av statlig finansiering. I vårt daglige virke utgjør 2,5 millioner en stor forskjell, og det tilsvarer rundt tre ekstra stillinger. Nå har vi akkurat gjennomført nok en undersøkelse, og har enorme datamengder som må analyseres og omsettes til verktøy som samfunnet kan ta i bruk. Men for å det til så godt som vi ønsker, trenger vi ressurser.