Den lille bygda Sjursnes en time fra Tromsø sentrum har lenge slitt med fraflytning. Mangelen på småbarnsfamilier gjør lokalbefolkningen bekymret for hvordan fremtida til bygda vil se ut, med både skole og barnehage i fare for å forsvinne. Dette er et konstant tema på utviklingslagets møter, noe som i forrige uke ga en idé.

– Vi pratet om hvordan vi som bygd kunne bidra til flyktningkrisen og var alle enige om at vi både har infrastruktur og kapasitet til å ta imot flyktninger her. Vi har skole og barnehage med plass til mange flere barn, vi har hus som står tomme store deler av året og vi har et inkluderende lokalsamfunn, forteller styremedlem Roar Winther.

Les også: Ikea delte ut pris til Hero

Utviklingslaget har nå sendt brev til kommunen der de tilbyr sin hjelp og samtidig etterspør hva som må til for at de skal kunne ta imot flyktninger til bygda.

Levedyktig bygd

Winther mener nemlig at ved å ta imot flyktninger vil de kunne hjelpe både dem og seg selv.

– Vi ønsker ei levedyktig bygd, noe vi ikke får til med mindre det kommer flere barnefamilier hit. Jeg tror vi vil kunne være en viktig ressurs for integreringen, samtidig som de også vil være en kjærkommen ressurs for bygda, konstater Winther.

Kan miste barnehage

Styreleder Aase Berg argumenterer med at skolen og barnehagen står i fare for å legges ned, noe som vil true hele bygda.

– Nå er det fire barn som går i barnehagen og 20 på skolen. Til neste år vil antallet barnehagebarn reduseres, samtidig som skolen også har et synkende elevtall. Det er allerede prat om å kutte barnehagen og skolen står også i konstant fare, sier en småbekymret Berg.

Les også: Har vært gift i over tre år, men kona nektes å komme til Tromsø

Skolens daglige leder Turid Christensen er positiv til å ta imot flyktninger for å fylle klasserommene.

– Det er perfekt, for vi vil aldri få nok barn. Slik det er nå står vi i fare for å slås sammen med andre distriktsskoler, noe som vil gjøre det mye vanskeligere for folk å bo her, sier hun.

Tomme hus

Utfordringen slik den står nå er ifølge Winther at mange av boligene i bygda står ubrukte store deler av året, når de kunne vært i bruk av fastboende.

– Det er veldig mange som bruker husene her som fritidsboliger eller sommerhus. Utviklingslaget vil derfor gå ut og oppfordre de som ikke bruker husene jevnlig til å vurdere salg eller utleie, konstaterer Winther.

– Kunne passet bra

Byråd for helse og omsorg Gunhild Johansen tror Sjursnes kunne passet godt til å ta imot flyktninger, men poengterer at det er en omfattende prosess.

– Det er veldig spennende å høre at utviklingslaget har tatt et slikt initiativ. I mange andre byer har det blitt plassert mottak utenfor byene, så Tromsø kommune er selvfølgelig også åpne for dette, sier Johansen.

Les også: - Drømmen er ei fremtid i Norge

Hun er dog nøye på å poengtere at det ikke er kommunen som bestemmer hvor mottakene skal ligge, det er Utlendingsdirektoratets (UDI) oppgave.

– Det er UDI som bestemmer hvor det skal opprettes mottak, men vi har en del av ansvaret i form av lokalisasjon og den helsemessige delen, forklarer Johansen, som roser utviklingslagets initiativ.

– Det er en omfattende prosess å opprette et mottakk, men vi er veldig åpne for å samarbeide med Sjursnes. Slik jeg kjenner bygda ville den kunne passet veldig godt og jeg kommer nok til å ta kontakt med utviklingslaget for å høre hva de tenker, konstaterer byråden.

foto
ÅPNE ARMER: Helga Berg Olsen, Roar Winther og Aase Berg i utviklingslaget vil ha flyktninger til Sjursnes for å gi nytt liv til den fraflytningstruede bygda. Her står de foran bygdas stolthet, den 153 år gamle Ullsfjord kirke. Foto: Lars Marius Matre
foto
SKOLEPLASS: Sjursnes skole er bygd for rundt 100 elever, men har kun 20 akkurat nå. Aase Berg, styreleder i utviklingslaget, håper på å kunne fylle klasserommene. Foto: Lars Marius Matre