Statistikk fra Eiendom Norge og Finn viser at 10 prosent av boligene i byen selges for over 4.900.000 kroner. Det plasserer Tromsø på tredjeplass i Norge, bare i Bergen og Oslo selges det forholdsmessig dyrere boliger enn i Tromsø.  For øyeblikket ligger det 14 boliger i prisklassen over 7 millioner kroner for salg i Tromsø.

Tett mellom rekordene

Eiendomsmegler Børge Martinussen, daglig leder i Eie Eiendom, kunne før jul bekrefte prisrekord på en leilighet til 14,5 millioner kroner i Forhåpningen. Denne rekorden ble slått så tidlig som i januar i år, da toppetasjen i et nytt boligprosjekt på Vangberg gikk for 14.690.000 kroner.

- Det er en stor leilighet på 230 kvadratmeter. I utgangspunktet besto denne toppetasjen av tre leiligheter, på henholdsvis 170, 66 og 130 kvadratmeter. Den største og den miste ble imidlertid slått sammen, forklarer megler Trond Erling Jensen i Eiendomsmegleren.

Leiligheten står trolig ikke klar før i 2016, men ifølge Jensen har salget har vært en lengre prosess, der kjøper var tidlig inne med sine ønsker.

- Her har kjøper snakket direkte med utbygger og entreprenør, og de kom til enighet slik at leiligheten ble tilpasset etter kjøpers ønske. Grunnen til at det var mulig er at kjøper kom inn så tidlig i prosessen, sier han.

Prestisje

I fjor ble det solgt 62 eneboliger over 6 millioner kroner i Tromsø. Den statistikken meglerne selv har tilgang på, viser at det totalt ble solgt 440 eneboliger i i Tromsø i fjor. Ifølge megler Christoffer Ryan i Eiendomsmegleren er det nettopp eneboligene som trekker opp, men også han registerer at det stadig dukker opp nye leiligheter i "luksusklassen."

- Det er noe man gjøre for å legge litt prestisje i prosjektene. Et hvert nytt prosjekt bør ha en eller to toppleiligheter i et høyere prissjikt, du finner sjelden fem toroms leiligheter på toppen, påpeker han.

Ryan sier utbyggerne tidlig plukker opp potensielle kjøpere med kapital, som kan tenkes å ville investere i ny bolig. Slik unngår man at de dyreste leilighetene blir stående lenge i markedet.

Høy fart

Ved utgangen av året lå en bolig i snitt 19 dager på markedet i Tromsø før salg. Selv om det er store sesongmessige variasjoner, er det betydelig kortere tid enn ved utgangen av 2013, da gjennomsnittlig antall dager på markedet var 26.

- Det går veldig fort unna. Legger vi ut en bolig for salg, med visning uka etter, blir vi nesten skuffet om den ikke blir solgt da. Det er mye bevegelse i markedet, og de dyreste boligeneblir også solgt, selv om det kan ta litt lengre tid, sier Ryan.

MEGLER: Christoffer Ryan i Eiendomsmegleren. Foto: Ronald Johansen