UNN kommer dårligst ut i sikkerhetsundersøkelse

KRITISKE: Legeforeningens foretakstillitsvalgte Ulla Dorte Mathisen (til høyre) og foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening, Elisabeth Olstad, er ikke overrasket over rapporten.