Her avsløres ungdommen når de brekker av p-bom

ut: Da sjåføren ikke fikk betale, tok en av syv passasjerer i Audi-en affære. Alle foto: Tromsø Parkering