Byrådet vedtok torsdag å legge planforslaget for Stakkevollveien 122–128 ut til offentlig ettersyn i seks uker.

– Planforslaget er tilstrekkelig i tråd med kommunedelplanen for Stakkevollveien – Tromsømarka, hvor det legges opp til en urbanisering langs Stakkevollveien mellom sentrum og Breivika/UiT. Ytterligere boligbygging i dette området vil bidra til å forbedre boligsituasjonen i Tromsø i nær fremtid, heter det i byrådets konklusjon.

Lavterskeltilbud

Daglig leder John A. Angelsen i Eiendomsgruppen er glad for at planene nå kan legges ut til høring. Han mener boligprosjektet skiller seg ut ved at de satser på et urbant lavterskeltilbud med lav parkeringsdekning. Han viser til at det både blir kort avstand til sentrum og UiT/UNN.

– Vi satser på et konsept for dem som ikke har de tjukkeste pengebøkene. Leilighetene vil ligge langs byens største kollektivåre og får en fin plass med tanke på økt kollektivbruk. Vi ser for oss kompakte to- og treromsleiligheter med integrerte hvitevarer, ferdig for innflytting. Det er nesten så vi ser for oss at det er kniver og gafler i kjøkkenskuffa også, sier Angelsen.

Fellesareal i første

Til tross for at området er regulert til forretning/kontor, godtar kommunen en omregulering til boliger med forretning/kontor i første etasje ut mot Stakkevollveien. Det begrunner kommunen med ønsket om å øke antall boliger langs Stakkevollveien som en del av en knutepunktstrategi.

Angelsen mener det ikke er behov for flere butikker langs Stakkevollveien og åpner for at førsteetasjen tilfaller beboerne.

– Selv om arealet er regulert til næring vil vi at førsteetasjen kan bli et fellesareal med ulike formål for beboerne. Det vil øke bokvaliteten for dem som bor der.

Eiendomsgruppen regner med det kan bli salgsstart for leilighetene etter jul.