Mandag forrige uke ble en felles plan for den nasjonale transportplanen (NTP) for 2018–2029 lagt fram av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor på en pressekonferanse i Oslo. Der kom det fram at fire av fem viktige riksveitiltak i Troms ikke er med i plangrunnlaget.

Statens vegvesen region nord har kommet fram til de økonomiske rammene må økes ut over dagens nivå for at det skal bli aktuelt med ny E8 langs Ramfjorden.

– Vil akseptere brukerbetaling

I en pressemelding skriver Erlend Svardal Bøe, gruppeleder Tromsø Høyre, at de ikke er fornøyde med at transportetatene ikke har prioritert E8 gjennom Ramfjord høyere.

– Høyre vil likevel presisere at dette er fagetatenes forslag til prioritering, og at det politiske arbeidet med Nasjonal Transportplan nettopp har startet. Høyre vil jobbe for at E8 realiseres med ny trasé på østsiden av Ramfjorden, og Høyre vil akseptere at prosjektet finansieres ved hjelp av brukerbetaling, opplyser Bøe.

LES OGSÅ: Slik berøres Tromsø

– Vi må ikke få panikk

Videre utdyper han at de politiske partiene i Tromsø må stå samlet opp mot Stortinget og regjeringen.

– Vi må ikke få panikk fordi E8 gjennom Ramfjord ikke er prioritert høyt nok i transportetatenes grunnlagsdokument for Nasjonal Transportplan. Det politiske arbeidet med planen har akkurat startet, og vi må huske på at det er Stortinget som endelig skal vedta Nasjonal Transportplan våren 2017.

LES OGSÅ: – E8 står i fare for å ikke bli bygd i det hele tatt

– Jeg har allerede vært i kontakt med flere sentrale samferdselspolitikere i Høyre og Fremskrittspartiet for å sette i gang en dialog hvor målet er at E8 med ny trasé på østsiden av Ramfjord skal realiseres tidligst mulig i Nasjonal Transportplan. Alle de politiske partiene i Tromsø har et ansvar for å jobbe opp mot sine partier på storting og i regjering.

foto
Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe.