Det holdes skredkurs og- seminar flere ganger i måneden under vintersesongen i Tromsø. Men spesielt rettet mot snøscooterkjørere er det heller lite aktivitet.

Røde Kors og Tromsø motor tok dermed saken i egne hender og kjørte eget seminar for å bedre kunnskapen blant kjørerne.

– Vi prøver å skape større interesse og få scooterfolk litt mer oppmerksom på snøskred, i tillegg til å forebygge at flere blir tatt, sier Stian Jensen, som er daglig leder ved Tromsø motor.

Skraper på overflaten

Bortimot 100 personer møtte opp på Skattøra hvor Røde Kors tok for seg forebyggende informasjon til interesserte kjørere.

– Det er det mest grunnleggende vi fokuserer på. Går man for dypt inn på ting er det lett å glemme. Vi nevner faregrader, hellinger og hva man må være obs på. For eksempel sjekke vær og vind, terrengfeller og utstyr, sier Jensen.

Han forteller at det stadig vekk er seminarer på universitetet, men at scooterkjørere kanskje vegrer seg for å delta på dette.

– Det er litt tabubelagt. Det er ikke lov å kjøre scooter her, så man vil kanskje ikke vise seg. Det er kanskje lettere å komme hit på seminar. På universitetet er det ofte politi som informerer. De understreker at det er fint om scooterfolket også er der, fordi de ikke er ute etter å ta noen, men å informere.

Spesielt utsatt

Under seminaret skal Røde Kors utløse en skredsekk og minne på hvilke utstyr scooterkjørerne bør ha med seg. Jensen er helt klar på hvem som er mest utsatt for skred.

– Det er de som er gladest i å kjøre raskt opp et stort fjell og snu. Med dagens maskiner er ikke det et problem. Når du kjører scooter har du større risiko for å utløse skred og ikke minst mindre mulighet til å merke det. Du har på deg hjelm, briller og merker ikke om noe skjer like lett som en skikjører.

– Vi vil ikke miste noen kunder. Det er på sin plass å vekke litt instinkter. Jeg tror kunnskapen er veldig manglende hos kjørerne her. De tenker jo mer snø, jo mer morsomt er det.