– Vi får ikke lov til å bygge Langsundforbindelsen med åtte prosents stigning/fall, men fem prosent som er i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Reindriften tapte i lagmannsretten

For høye kostnader

I vår sendte vegvesenet søknad til Vegdirektoratet om fravik på åtte prosent stigning/fall for den 2.740 meter lange tunnelen. Kravet er maksimal fem prosent. Vegvesenet argumenterte med det lave antall kjøretøy i døgnet gjennom den planlagte tunnelen.

– Dersom prosjektet skal oppfylle kravene i veinormalen vil merkostnadene beløpe seg til cirka 180 millioner kroner, som følge av 1,2 kilometer lengre tunnel med fem prosent stigningsgrad. Omlegging av vertikalkurvatur/stigning i tunnelen vil innebære omregulering og dermed en betydelig utsettelse av prosjektet. Merkostnadene vil også være betydelige og medføre at Troms fylkeskommune må behandle finansieringsplanen på nytt. Kostnadene kan føre til at prosjektet ikke lengre er realiserbart, het det i søknaden fra Statens vegvesen til Vegdirektoratet.

LES OGSÅ: «Adjø, solidaritet – noen ord om naive tunnelsyn»

Se på prosjektet på nytt

Stein Johansen sier de nå må se på prosjektet på nytt, og snakke med Troms fylkeskommune om hva de skal gjøre.

– Vi har prøvd å argumentere med lavere trafikk, men har ikke nådd fram. Konsekvensen er at vi nå må planlegge med fem prosents stigning, som betyr en drøy kilometer lenger tunnel. Det har kostnadskonsekvenser. Vi har ikke finregnet på det, men det er snakk om mellom 150 og 200 millioner kroner dyrere tunnel, sier Johansen.

Det har ikke lykkes iTromsø å få kommentar til saken fra fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.