Fylkeskonservatoren gjør i et brev til kommunen det klart at det ikke er aktuelt med fredning av Kirkegata 1 (Havnebygget), men ber om at det gjøres en vurdering av bygningens verdi som kulturminne.

Bakgrunnen er planene om fasadeendring på bygget.

Fylkeskonservatoren mener bygget er at av de mest interessante fra 1970-tallets Tromsø.