NPE mottok 159 (150) saker fra Troms første halvår i 2016. Utbetalingene var på 25,5 millioner kroner (25,1). Tall fra første halvår 2015 i parentes.

Det går fram av halvårsstatistikken til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Feilbehandlinger

NPE går på generelt grunnlag ikke ut med informasjon om hvor høye beløp de største utbetalingene var på. De går imidlertid ut med beskrivelsen av de sakene med høyest utbetalinger i Troms fylke, og om hvilken behandling som ble gitt og hvilken skade den medførte:

• Behandling: Delvis fjerning av godartet cystisk svulst i hjerne

Skade: Fikk infarkt under fjerning av hjernesvulst med kraniotomi - burde valgt annen metode med mindre risiko for infarkt - ble ikke informert om mulighet for annen behandling

• Behandling: Innleggelse av shuntsystem i hjernen pga. karspasmer og økt trykk etter hjerneblødning

Skade: Flere hjerneinfarkt under hjernekirurgi - burde sørget for å holde blodtrykket oppe under operasjon med medikamenter og væsketilførsel - omfattende skader

• Behandling: Klinisk undersøkelse og mammografi på grunn av forandringer i høyre bryst

Skade: Forsinket diagnostisering av brystkreft - skulle vært utført ultralyd i tillegg til mammografi pga tett brystvev - mer omfattende behandling.

Nær fjoråret

Første halvår i 2016 mottak NPE 2.922 saker og utbetalte 504 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende på landsbasis.

Bakgrunnen for sakene og utbetalingene er at pasienter og pårørende mener at behandlingssvikt i helsetjenesten har ført til pasientskade.

Det har vært en liten nedgang på 1,7 prosent på mottatte saker sammenlignet med første halvår i fjor.

– Vi ligger tett opp til fjorårets tall, og fortsetter samme utvikling utover høsten vil vi motta rundt 5.700 og 5.800 saker i løpet av 2016, sier NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad i en pressemelding.

Næmer seg milliarden

De fleste erstatningskravene gjelder skader etter ortopedisk behandling og oppfølging av kreft. I den private helsetjenesten er det flest saker knyttet til tannbehandling.

I fjor ble det utbetalt totalt 933 millioner kroner i erstatninger, og beløpet blir minst like stort i år, tror NPE-direktøren.

I Nordland lå erstatningsutbetalingene på 26,6 millioner kroner (150 saker), mens i Finnmark ble det utbetalt 2,9 millioner kroner (51 saker) første halvår 2016.