Hun viser til saken iTromsø omtalte fredag, hvor Ap-politiker Marta Hofsøy stiller spørsmål ved om trafikkhastigheten i bakken har økt siden veien ble forkjørsvei.

– I saken snakker både hun og byens plansjef om hastighet, men ingen av dem nevner helsestasjonen som ligger i området uten fortau, sier Florholmen-Kjær.

Unngår veien

Hun har tre barn under seks år, og unngår så langt det er mulig å bruke delen av Langnesbakken som ikke har fortau.

Hvis man går der, spesielt med barnevogn, må man velge om man vil gå midt i veien og ha en bil tett oppi ryggen, eller om man skal gå i snøskavlen. Går man i skavelen kjører bilistene gjerne så nært at sidespeilet sneier borti barnevogna, sier hun.

Hun viser til at mange går med barnevogn i området, både på grunn av Helsestasjonen og den åpne barnehagen like ved.

– Jeg går heller en omvei enn å bruke den nederste delen av bakken, sier hun.

Uvesentlig fartsgrense

Om veien skal forbli forkjørsvei, og hvilken fart bilene holder, mener Florholmen-Kjær er uvesentlig.

– Poenget er at det er behov for et fortau, og det er utrolig at helsestasjonen ble flyttet uten at det ble stilt krav om at det skulle være fortau på veien dit. En barnevogn blir hardt skadd uansett om biler kjører i 30 kilometer i timen eller 50 kilometer i timen. Det må være trygt for myke trafikanter å bruke en av Tromsøs mest sentrale og brukte veier, mener hun.

Ekkelt å kjøre

Småbarnsmoren synes heller ikke det er behagelig å kjøre bil på strekningen.

Man tenker jo på hvem som plutselig kan dukke opp midt i veien rundt neste sving. Kommer det en person med barnevogn prøver jeg å legge meg bak dem og holde en lav hastighet, men da begynner gjerne bilene bak å tute, og er det glatte veier kan man fort få et problem med å komme seg videre. Det er helt utrolig at det fortsatt ikke er fortau her etter så mange år, sier hun.

Plansjef Per Hareide har besvart Hofsøys henvendelse, og skriver at erfaringen viser at 30 km/t-strekningen blir respektert, og at bygging av fortau langs nedre det av Langnesveien er knyttet til utbygging av næringsarealene ved Arnesen kontormøbler. Bygging av fortau må dermed bekostes utbyggeren.