Funnet er gjort i Sandvika ved Brensholmen.

– Det begynte med noen tester i forbindelse med veiutbygging i 1994. Den gang fant arkeologene spor av keramikk og kleber, men ingen undersøkte det noe nærmere, forteller doktorgradsstipendiat i arkeologi ved Universitetet i Tromsø, Johan Eilertsen Arntzen.

Han fattet interesse for funnet, og da han begynte på doktorgraden sin i år, valgte han å begynne med utgravninger her. Det viste seg å være et godt valg.

Jordbrukssamfunn

Det er tidligere funnet mange rester etter bronsealderen i Sør-Norge, og særlig Trøndelag.

– Det nordligste funnet som tidligere er blitt gjort, var på Kveøya i Sør-Troms. Med denne utgravningen vet vi at jordbrukssamfunn i bronsealderen fantes lenger nordover, sier Arntzen.

I Sandvika ved Brensholmen har nemlig Arntzen funnet tydelige spor av et jordbrukssamfunn. Utgravningene har også avdekket rester av et langhus som Arntzen anslår ble bygget mellom 500 og 800 år f. Kr.

– Samtidig har vi funnet spor av keramikk, kokekar, kokegroper, samt redskaper laget av stein og bronse, sier Arntzen.

Lange forbindelser

Siden kobber og tinn ikke ble utvunnet i Norge på denne tiden, viser funnet at bosetningen må ha hatt handelsforbindelser med folk på kontinentet.

– Bronsen må ha blitt importert fra Sentral-Europa, fra land som Tyskland og Spania, forteller Arntzen.

Ifølge den unge, lovende forskeren kan det ha vært flere langhus i Sandvika. Hittil har han imidlertid bare funnet ett.

– Inntil videre ser det ut som om det har bodd en familie på mellom fem og tolv personer her. I langhuset bodde de sammen med dyrene sine, sier Arntzen.

foto
GAMMEL SKIFERKNIV. I et stolpehus inne huset, fant arkeologene en støvelformet, rød skiferkniv. Foto: Johan Eilertsen Arntzen