Fra huset i Alveveien har 64-åringen utsikt mot Langnesvegen og bakken som svinger seg opp mot toppen av Tromsøya.

– Jeg ser det hjemmefra hver gang det er stopp i bakken, og det skjer litt for ofte. Det er livsfarlig, spesielt fordi det er mange skoleelever som krysser veien der. Jeg har flere ganger vært vitne til farlige situasjoner når kjøretøy må rygge ned og snu når veien er sperret lenger oppe i bakken, forteller Karlsen.

Kom med skiltforslag

Fotgjengerovergangen er sikret med trafikklys, men en trailer seilende baklengs på glatta, vil i liten grad respektere lyssignalene. Hvis det går galt her, så er det umulig å reversere det, mener Karlsen.

Han har selv tatt kontakt med kommunen angående situasjonen, og påpekt overfor dem at skilt av typen «bratt stigning» er fullstendig fraværende før vogntogene tar av i rundkjøringen på vei opp Langnesbakken. Det samme gjelder på sentrumssiden av tromsøya før kjøretøyene svinger opp Kirkegårdsvegen.

64-åringen har attpåtil skissert for kommunen flere forslag til hvilke skilt han mener bør settes opp for å opplyse om bratt stigning.

– Det er merkelig at kommunen ikke har tenkt på å skilte før man kjører opp bakkene. Mange kjører ved hjelp av GPS og den sier ingenting om terrenget her, og de fleste utenlandske vogntog får seg en overraskelse når de kommer hit. Det er et problem, sier han og peker opp Langnesbakken og «dødssvingen».

– Har kjørt der før

Ved Tromsø assistanse forteller de at de har hatt mange utrykninger til Langnesbakken i løpet av vinteren.

– Det har ikke vært voldsomt mange de siste ukene, men vi har vært der noen ganger, sier Ronny Heim, vaktleder, Tromsø assistanse.

– Det er en byggeplass midt oppe i svingen der hvor de må opp. Det er en vanskelig bakke for lette biler også, så jeg skjønner at de sliter. Hadde de lagt på kjetting før de skulle opp hadde de nok hatt større sjanse. Noen sier at de har kjørt der før, men de kjører seg fast likevel, sier Heim.

Annenhver uke

Karlsen forteller at han observerer lastebiler som står fast i Langnesbakken nesten ukentlig om vinteren.

– Det er i gjennomsnitt hver 14. dag at noen blir stående fast i bakken her, mener han.

Han legger til at både han og naboene i området irriterer seg over situasjonen slik den er i dag. For Karlsen toppet det hele seg da en utenlandsk trailer sto fast på det glatte føret på vei opp Kirkegårdsvegen 16. februar.

– Da var det en finne som sto fast der, og jeg tenkte med meg selv at «dette går ikke an». Å sette opp skilt er en veldig enkel løsning som jeg mener må være en måte å forhindre noen av disse tilfellene. Det er farlig hvis trailerne blir stående fast, spesielt hvis de har tung last, påpeker 64-åringen.

Alvorlig situasjon

Fagleder ved Tromsø kommune, Håkon Waage Gjertsen, er godt kjent med problemene i Langnesbakken, og beskriver situasjonen der som alvorlig.

– Det er svært dårlige forhold for boende og syklende der. Om en trailer kommer glidende er det helt klart skummelt trafikksikkerhetsmessig der. De som kjører der må sko seg deretter. Det burde helt klart vært et obs-skilt med for eksempel stigningsforhold. Igjen er det da veldig mange steder der det burde vært skilt, sier Gjertsen, som ikke har sett illustrasjonene til Karlsen.

– Jeg skal få sett på dem og det er kjempeviktig å få innspill fra befolkningen. De er vår viktigste kilde.

foto
foto
Foto: Tom Benjaminsen