I 2015 leverte Tromsø lufthavn et negativt resultat på minus 14,4 millioner kroner. Nå er regnskapet for 2016 klart, og det viser at lufthavnen, for første gang i historien, leverer et positivt resultat. Og det på nøyaktig 14,4 millioner kroner.

– Jeg måtte dobbeltsjekke tallene for å se at det var rett, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen til i Tromsø og ler.

13 færre ansatte

I ei pressemelding skriver Avinor at lufthavnen har klart å snu millionunderskuddet på hodet takket være et bevisst kostnads- og effektiviseringsfokus, samt en trafikkvekst på 4,7 prosent. I 2016 reiste 1.993.946 passasjerer til og fra Tromsø.

– Dere nevner et kostnads- og effektiviseringsfokus. Kan du konkretisere dette litt?

Schrøens joviale tone erstattes raskt av en mer alvorlig gemytt.

– Vi har vært i en omstillingsprosess i to år nå. Det har blant annet ført til at vi har blitt færre folk. Siden 2015 har vi mistet 13 faste ansatte, sier han.

Både naturlige avganger og frivillige sluttpakker har bidratt til å få ned antallet ansatte.

– Men dessverre er det noen som rett og slett ikke har fått være med videre, legger Schrøen til, og fortsetter:

– Det smerter bestandig en organisasjon å gjennomgå slike kuttrunder.

I dag er det 63 faste ansatte igjen ved lufthavnen.

Vil tette hullene

Selv om lufthavnen på Langnes fremdeles står midt i Avinors omstillingsprogram, forsikrer Schrøen om at det ikke blir flere kuttrunder med det første.

– Vi er ferdig med den biten, og har tatt unna det vi var nødt til. Nå skal vi konsolidere og tette alle hullene. Det betyr at enkelte vil få flere arbeidsoppgaver og så videre. Vi jobber mot å ha en robust drift i 2017, sier Schrøen.

Avinor har nasjonalt hatt ei omsetning på 11 milliarder kroner, og leverte i alt et positivt resultat på om lag én milliard kroner. Pengene skal brukes til å finansiere ytterligere utvidelser av norske lufthavner i årene fremover.

Større handlingsrom

– Går overskuddet fra Tromsø med til å finansiere utvidelser andre steder eller skal det brukes lokalt?

– Det går inn i selskapet og det er Avinor som legger føringer for hvordan pengene skal brukes. Det er noe lufthavnen i Tromsø har nytt godt av i mange år. Likevel gir det positive resultatet oss kanskje større handlingsrom. Jeg vil ikke akkurat si at vi har vært en «ROBEK-flyplass», men vi har slitt med store underskudd, og har blitt fulgt nært opp av Avinor, svarer flyplassjefen.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Ser fram til utbygging

Schrøen tror ikke millionoverskuddet vil ha noe å si for det planlagte utvidelsene av flyplassen.

– Det behovet ville vært der uavhengig av vår økonomi, men det skader selvfølgelig ikke å levere et positivt resultat sett opp mot fremtidige investeringer, sier han.

Flyplassjefen røper at de første skissene for utbyggingen vil være klare rundt påske.

– Jeg vil takke ansatte for en utrettelig innsats i 2016. At vi står midt i en omstillingsprosess, samtidig som trafikken øker såpass mye i lokaliteter som trenger utvidelse, er en utfordring, og vi gleder oss til å starte byggeprosjektet, sier han.