Bistandsadvokat Lina Therese Remlo, som representerer fire gutter fra Ofoten-området, forteller at det er knyttet spenning til at den første fornærmede skal forklare seg for retten.

– Det er ingen ønskesituasjon, men han er innstilt på at det må til for å opplyse saken, sier hun.

22-åringen vil være til stede under forklaringen. Så langt har det kun blitt avspilt tilrettelagte avhør under hovedforhandlingen.

– Hva tenker din klient om det?

– Han er innforstått med dette, men har ikke sagt noe spesielt utover det.

- Heldig

Koordinerende bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen, som selv representerer et 20-talls av de fornærmede fra Tromsø, mener det er heldig at aktoratet har fått noen av de fornærmede til å stille i retten.

– Da får retten se personen, og ikke minst den tiltaltes reaksjon, sier hun.

– Det er lagt opp til flere avspillinger av tilrettelagte avhør. Skulle du likt å ha sett flere av de fornærmede til stede i retten?

– Det er alltid bedre å se folk direkte, men i denne saken hadde vi ikke fått forklaringene dersom alle måtte stille. Nå er systemet sånn at de skal slippe det, svarer Tøllefsen.

Fremdeles tidlig i saken

Tirsdag var fem fornærmede – alle gutter fra Salten-området – tema for retten. Bistandsadvokat Eirik Simonsen representerer dem. Han omtaler tiltaltes fremgangsmåte som planlagt, gjennomtenkt og del av en modus. Noe også tiltalte vedkjenner seg i sin forklaring.

– Ut fra tiltaltes forklaring og det mine klienter har opplevd, vil jeg si at dette stemmer godt. Måten 22-åringen har operert på fremstår som en del av et typisk modus, sier bistandsadvokat Remlo.

Tøllefsen mener imidlertid det er for tidlig å si hvorvidt tiltalte har en modus eller ikke.

– Bevisføringen vil vise dette. Det er fremdeles tidlig i saken, sier hun.