Lokalisering av nytt museumsbygg

UiT-rektor frykter ekstrakostnader

UiT-rektor Anne Husebekk utelukker ikke at hele det nye museumsbygget kan ligge i sentrum, såframt det ikke medfører store ekstrautgifter.

HASTER: Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet håper det ikke blir flere politiske runder i forbindelse med nybygget til Tromsø Museum. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Tromsø/Oslo: Tid og pris er de viktigste faktorene for UiT-rektoren når det skal fattes beslutning om lokalisering av nybygg til Tromsø Museum. Det har universitetet spilt inn for Kunnskapsdepartementet i forbindelse med at departementet skal ta konseptvalg om hvor det nye bygget til universitetsmuseet skal ligge.