Tror bemanningen er for lav:

– Urovekkende utviklingstrekk

Pasient- og brukerombudet i Troms er bekymret over det de tror er for lav bemanning på sykehusene.

LANDSDEKKENE: Avdelingsleder ved kvinneklinikken, Ingard Nilsen, forklarer at bemanningen i fødeavdelingen er en landsdekkende diskusjon som er løftet opp til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  Foto: Maria Holm Simonsen

pluss

Det kommer fram i deres årsmeldingen fra 2015.