Kapret kontrakt til 230 millioner i året

Tromsøselskapet Kraemer Maritime AS har vunnet kontrakt på leveranse av proviant og tjenester til alle rigger på norsk sokkel hvor Statoil er operatør.

Kay Hugo Hanssen, adm.dir i Kraemer Maritime AS.  Foto: Jon Terje Eiterå

pluss

Ifølge en pressemelding fra selskapet skal det totalt, ved oppstart av avtalen, leveres varer til 32 installasjoner på norsk sokkel fra Stavanger til Sandnessjøen. I overkant av 3.600 personer skal serves gjennom avtalen hver dag året rundt.