Forsvarer kontroversiell bokutgivelse

– Ingen skjevfordeling mellom nord og sør

Forfatterne bak boka «Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig» står fast på at det ikke er en forskjellsbehandling i dekorering av soldater i sør og nord.

Talte på UiT: Forfatterne Kjetil Henriksen og Sindre Weber holdt onsdag en forsvarstale for konklusjonen om at det ikke bør tildeles flere innsatsmedaljer for fedrelandet under 2. verdenskrig. 

pluss

Foran en kompetansetung forsamling på UiT holdt forfatterne Kjetil Henriksen og Sindre Weber onsdag en forsvarstale for konklusjonen om at det ikke bør tildeles flere innsatsmedaljer for fedrelandet under 2. verdenskrig.