Lærerutdanningen på universitetet havner i bunnsjiktet

Studentene gir strykkarakter

Lærerstudentene på UiT er minst fornøyde med studiet og gir strykkarakter.

strykkarakter: Dekan Sonni Olsen konstaterer at studentene gir strykkarakter til den lokale utdanningen. Det skjer i en landsomfattende spørreundersøkelse hvor Tromsø havner i bunnsjiktet. Foto: Harald Stavseth 

pluss

Det 5-årige masterstudiet – som til nå har vært et prøveprosjekt – havner dårligst ut i en undersøkelse foretatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).