Kollektivplanene 2016-2030, nytt forslag til busstrasé

Foreslår å stenge Grønnegata for biltrafikk

Tromsø kommune, fylket og Statens vegvesen vil enten stenge Grønnegata eller Sjøgata for privatbilister i sin nye kollektivsatsing. Prosjekt- og komitéleder Ragni Løkholm Ramberg forventer reaksjoner.

ALTERNATIVENE: Tromsø kommune, fylket og Statens vegvesen vil enten stenge Grønnegata eller Sjøgata for privatbiler.  

pluss

Torsdag ble Tromsøs nye kollektivplan 2017–2030 behandlet i byutviklingskomiteen. I planen er det foreslått en rekke endringer og tiltak – som for eksempel en byterminal, metrobuss og nye kollektivtraseer – som alle har som mål at flere av oss velger bussen fremfor bilen.