Vil ha hele byen med på idédugnad for Alfheim svømmehall

Tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen støtter helhjertet Røymos initiativ om overtakelse av Muségata 2. Samtidig etterlyser han en idédugnad for Alfheim svømmehalls fremtid.

HELHJERTET: Øyvind Hilmarsen (innfelt) gir sin fulle støtte til ordførerens renoveringsplaner i Muségata 2, men etterlyser en idédugnad for Alfheim svømmehalls fremtid. 

pluss

Etter mange års mangel på vedlikehold har bygget i Muségata 2 opparbeidet seg et stort behov for renovering. Styret i Stiftelsen Tromsø Kunstsenter gikk tidligere i år ut og ba kommunen om å oppløse stiftelsen og ta over driften av bygget.