Kommunen og UNN uenige om betaling for utskrivningsklare pasienter

Nå bringes saken inn for tvisteløsningsnemnda i Helsedirektoratet.

PRINSIPIELL SAK: Magne Nicolaisen, avdelingsleder for Samhandlingsavdelingen PÅ UNN, mener en avgjørelse i tvistesaken om utskrivingsklare pasienter også vil få betydning for de andre sykehusene i landsdelen. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsø kommune blir ikke enige om når sykehuset kan kreve betaling for pasienter som er ferdigbehandlet.