– Trøtte sjåfører kan være like farlige som promillekjørere

Én av tre bilpassasjerer i Troms har vært redde for at sjåføren skulle sovne.

TRØTT: Ifølge en undersøkelse fra Ipsos sier ni av ti passesjerer fra når sjåføren holder på å duppe av. 

pluss

Ni av ti svarte at de sier fra når de merker at sjåføren holder på å duppe av, ifølge en undersøkelse fra Gjensidige, utført av Ipsos