– Vi har gjort flere innledende undersøkelser, og informasjon som har kommet fram har gjort at vi nå har opprettet en straffesak. Det er opprettet sak på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner, sier politiinspektør Terese Braut Våge i en pressemelding.

Paragraf 282 i straffeloven handler om mishandling i nære relasjoner, og dekker blant annet vold og andre krenkelser.

– Det betyr at vi nå er i en etterforskningsfase, hvor formålet med etterforskningen er å avdekke om det foreligger straffbare forhold, sier Braut Våge, og fortsetter:

– I en etterforskning skal politiet være objektive. Når en person har status som mistenkt, skal etterforskningen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham, sier politiinspektøren.

Det var i forrige uke at politiet informerte om at de så det som naturlig å undersøke om det var rimelig grunn til å igangsette etterforskning mot Gjert Ingebrigtsen.

Det kom etter at løpersønnene Henrik, Filip og Jakob i VG fortalte om opplevelser med frykt, ubehag og vold i oppveksten. Gjert Ingebrigtsen har hele veien benektet anklagene.

Senere gikk en av Gjerts andre sønner, Martin, ut og fortalte at han ikke kjente seg igjen i sine brødres fremstilling av faren.

John Christian Elden er Gjert Ingebrigtsens forsvarer.

– Dette var ikke uventet, og min klient er trygg på utfallet av en slik etterforskning.

– Selv om en politietterforskning selvfølgelig er en stor belastning både for Gjert Ingebrigtsen og resten av hans familie i en allerede vanskelig tid, er det samtidig hans eneste mulighet for å renvaskes, sier advokat John Christian Elden i en pressemelding.

«Det at politiet åpner etterforskning innebærer ikke det foreligger skjellig grunn til å mistenke Ingebrigtsen for noe straffbart. Ingebrigtsen er ikke siktet i saken. En etterforskning skal belyse alle sider av en sak, både det som taler til fordel og ulempe for den mistenkte, og ivareta Ingebrigtsens grunnleggende rettssikkerhet» skriver advokatselskapet.

Mette Yvonne Larsen er oppnevnt som bistandsadvokat. Hun skriver i en melding til VG at løpebrødrene er enig i at det settes i gang etterforskning.

Gjert Ingebrigtsen snakket med VG under Hytteplanmila i helgen.

– Politiet vil undersøke sønnenes påstander. Hvordan ser du på det?

– Det håper jeg inderlig. Jeg tror ikke det blir en etterforskning. Men de er hjertelig velkomne til å undersøke så mye de vil. De vil aldri finne noe. Det synes jeg er helt fint, det skulle vært gjort for lenge siden, med tanke på alle ryktene som er der ute, sa Ingebrigtsen.

Politiet skriver at etterforskningen vil ta tid.

– Jeg vil understreke at etterforskning av saker som gjelder mishandling i nære relasjoner er saker som av sin natur krever grundig etterforskning over noe tid. En sentral del av etterforskningen vil være avhør. Politiet kan ikke kommentere innhold i avhør all den tid saken er under etterforskning, og det er derfor begrenset hvor mye informasjon vi har å dele i tiden framover, sier politiinspektør Braut Våge.

Hun bekrefter til Dagbladet at det har blitt gjennomført avhør i forbindelse med etterforskningen. Våge ønsker ikke å kommentere overfor avisen hvem eller hvor mange som har vært i avhør.

Norges Friidrettsforbund skriver i en melding til VG at de ikke ønsker å kommentere saken.