– Ja, det er på tide, smiler Tina Pettersen Engseth, som er doktorgradsstipendiat i prosjektet FENDURA, og forsker på hvordan denne månedlige syklusen påvirker topputøvere i langrenn og skiskyting. Hun ønsker vi å finne ut om hormonelle svingninger knyttet til menstruasjonssyklus og bruk av hormonelt prevensjonsmiddel gjør at kvinner bør trene annerledes.

– Det er til nå gjort lite forskning på dette. Vi vil finne ut mer om hvordan kvinner bør trene og om dette avviker fra den treningslæren som er i dag – og som stort sett baserer seg på forskning gjort på menn.

– Argumentet har vært at vi kvinner er så komplekse å kjøre studier på. Derfor er ofte menn foretrukket som deltakere i treningsforsøk, fortsetter Engseth, som holder til ved UiT Norges arktiske universitets avdeling i Alta. Vi gjør intervjuet mens hun er ute på joggetur.

Hun har foreløpig ikke kommet til konklusjoner og er også forsiktig med å si for mye om hvilke teorier hun har.

– Vi undersøker hvordan menstruasjonssyklusen og bruk av hormonelle prevensjonsmidler kan påvirke treningskvalitet og prestasjon hos langrennsløpere og skiskyttere, sier Tina Pettersen Engseth, som har med 80 utøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå i sin studie.

Hun innrømmer at ulike hormonelle prevensjonspreparater og merker med ulikt innhold av hormoner gjør det ekstra utfordrende å drive forskning på dette.

Skiskytterne Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold ble sist høst hyllet for at de tok opp menstruasjon og kvinnehelse i sin egen podcast.

– Det er veldig viktig at dette omtales i media og at vi snakker om det. Det er jo egentlig litt rart at det har vært så lite diskutert til nå, når det strengt tatt gjelder halve befolkningen, sier Engseth, og håper at mer forskning vil gjøre det mer åpent og tilgjengelig.

Hun forteller om datainnsamlingen sin og hvilken nytte utøverne kan få av den:

– Utøverne kan få et godt innblikk i hvordan kroppen fungerer i forhold til syklus, både fysisk og psykisk. Vi håper at utøverne vil lære mer om hvordan kroppen fungerer i ulike faser av menstruasjonssyklusen, sier hun.

Tina Pettersen Engseth skal finne ut om denne kunnskapen gjør at utøverne endringer treningsopplegget sitt.

– Jeg tror at det vil kunne gi motivasjon og glede å legge opp trening etter syklus, spesielt dersom alternativet er å presse seg gjennom harde intervalløkter med store menstruasjonsplager. Dersom man heller kan planlegge og gjennomføre treningen individuelt og med utgangspunkt i når en kjenner seg best, vil det være positivt, tenker jeg, sier stipendiaten.