Dette kommer frem av et lengre svar som generalsekretær Karen Kvalevåg har sendt VG - på vårt spørsmål om hvem som visste hva når.

Lenger ned i saken kommer hele svaret fra Kvalevåg, der hun «beklager på det sterkeste» at para-utøvere ikke fikk stipendier og at de nå er i ferd med å rette opp i dette.

Saken eksploderte i offentligheten fredag da det kom fram av en pressemelding at den Kjell Inge Røkke-initierte Stiftelsen VI hadde brutt med Olympiatoppen og NIF som følge av at para-utøverne ikke fikk enkeltstipender fra Abid Rajas Tokyo-pott (som følge av at lekene ble utsatt fra 2020 til 2021).

Røkke og Kjøll, samt Akers konsernsjef Øivind Eriksen, er i dialog for å løse denne konflikten, som er ekstremt viktig for idretten for funksjonsnedsatte - fordi Stiftelsen VI bidrar med 125 millioner kroner over fem år.

Kvalevåg understreker til VG at tildelingen av Tokyo-midlene ikke hadde noen intensjon om å nedprioritere para-utøverne.

I en pressemelding i slutten av januar forklarte Olympiatoppen grunnen til at para-utøvere ikke fikk penger: Fordi de får stipendier fra Stiftelsen VI.

Sist fredag innrømmet Olympiatoppen og NIF i en ny pressemelding at de har bommet kraftig.

Det skjedde etter at Stiftelsen VI hadde besluttet å si opp avtalen med Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen.

Nå kommer det altså fram at både idrettspresident Kjøll og generalsekretær Kvalevåg begge fikk en orientering fra toppidrettssjef Tore Øvrebø om deres avgjørelse allerede den 22. desember.

Flere utøvere sier til VG at de ble kjent med avgjørelsen den 23. desember, altså lille julaften. Begrunnelsen om avgjørelsen ble ikke lagt ut på Idrettsforbundets hjemmeside før den 27. januar.

Karen Kvalevåg har sendt VG dette skriftlige svaret tirsdag:

«Aller først vil jeg på det sterkeste beklage den oppståtte situasjonen. Tildelingskriteriene har blitt oppfattet som en nedprioritering av parautøvere i vår organisasjon. Det har aldri vært intensjonen.

I tråd med etablerte forvaltningsstrukturer ble vedtaket fattet av OLT, i nært samspill med sportslig og administrativ ledelse i særforbundene. I denne tildelingen ble utøverne med lavest inntekt og størst likviditetsutfordringer prioritert. Tildelingsrutiner for utøverstipender håndteres på administrativt nivå i NIF ved Olympiatoppen.

Generalsekretær i NIF og idrettspresidenten mottok på e-post 22.desember en orientering om OLTs vedtak om tildeling av ekstraordinære midler fra Kulturdepartementet.»

Generalsekretæren forklarer grunnen til at de søkte Kulturdepartementet og Abid Raja om ekstra midler:

«NIF søkte om disse ekstramidlene fra Kulturdepartementet for å sikre at konkurransekraften til lagene og utøverne i OL og Paralympics ikke skulle lide på grunn av ekstrakostnader som følge av utsettelsen av OL og PL i Tokyo. Det meste av kostnadsøkningen er knyttet til særforbundenes drift av olympiske og paralympiske landslag - inklusive trenere og støtteapparat. 80 prosent, eller 15 millioner av den første tildelingen, fra Kulturdepartementet er derfor fordelt direkte til særforbundene. 5,5 millioner kroner, som ble tildelt over statsbudsjettet 2020 ble øremerket utøverstipend til OL-utøvere med lav inntekt.

I ettertid erkjenner NIF at vedtaket om tildeling av utøverstipender burde vært vurdert annerledes. Det beklager vi på det sterkeste. Denne feilen rettes nå opp, og vi utbetaler rettmessige utøverstipender, også til paralympiske utøvere.

Vi vil fortsette, og forsterke vårt målrettede arbeid for å gi parautøvere like muligheter til å satse og prestere på lik linje med funksjonsfriske utøvere.»

I pressemeldingen sist fredag kom det frem hvem som hadde tatt avgjørelsen:

«Prosessen med tildelingsvurderinger har vært ledet av toppidrettssjef Tore Øvrebø, paraidrettsansvarlig og Chef de Mission for troppen for Paralympics i Tokyo, Cato Zahl Pedersen, og sommeridrettssjef Marit Breivik, i tett samarbeid med sportssjefene og landslagene».