Løpebrødrene Henrik, Filip og Jakob kom torsdag med en uttalelse til VG der de fortalte om opplevelser med frykt, ubehag og vold i oppveksten.

Pappa Gjert Ingebrigtsen svarte gjennom advokat John Christian Elden at han «aldri har utøvd vold» mot barna og mener påstandene var «grunnløse».

«På bakgrunn av de opplysningene som kom fram gjennom media i går, er det naturlig for politiet å undersøke om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning», uttaler politiinspektør Terese Braut Våge i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Gjert Ingebrigtsens advokat John Christian Elden sier følgende i en uttalelse til VG:

– Gitt brødrenes påstander i media er det ikke unaturlig at politiet undersøker om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning. Det er jobben deres. Samtidig er min klient tydelig på at han aldri har vært voldelig overfor barna sine, skriver Elden.

Han påpeker at det at politiet undersøker om det er grunnlag for å etterforske ikke er det samme som at det er åpnet en straffesak mot Gjert Ingebrigtsen.

– Han er hverken mistenkt eller siktet for noe straffbart forhold, skriver Elden videre.

Morten Holmboe er professor ved Politihøgskolen. Han vil ikke kommentere om det er grunn til å etterforske denne saken, men opplyser at politiet kan starte etterforskning på eget initiativ om de oppfatter at beskyldningene er alvorlig nok.

– Her må politiet vurdere konkret om disse påstandene er slik at det er grunn til å opprette etterforskning. Da er det spørsmål om hvor alvorlig det fremstår og hvor lenge det er siden. Og hvis det blir opprettet en etterforskning, skal man selvfølgelig etterforske både for og imot mistenkte. Altså både det som kommer til gunst for ham og til skade for ham, sier Holmboe.